Software MultiMeasure Studio Professional Modul 1+2

Art-Nr. 3510204013
9.871,61 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
Leveransstatus: Bara några stycken kvar!
MultiMeasure Studio Professional Moduler 1 + 2
Tre specialister står till ditt förfogande i samband med varje utgåva av MultiMeasure Studio­Professional:

En briljant dataanalytiker organiserar mätdatans utläsning och den grafiska utvärderingen av mätdata av alla kompatibla mätapparater.

En mångsidig projektmanager möjliggör samtidigt den flexibla förvaltningen av din data för uppdragsgivare, mätställen och fakturamottagare med variabel tilldelning av de individuella mät- och saneringsprojekten.

Den unika rapportfunktionen av MultiMeasure Studio Professional programmvaran har ett flertal förtillverkade textelementer och kompletta mönstermallar som möjliggör att skriva proffessionella rapporter i imponerande kvalitet.

Datautläsning och grafisk utvärdering

MultiMeasure Studio Professional möjliggör en automatisk utläsning av mätdata av alla kompatibla apparater och därutöver den manuella datainsamlingen på mätinstrument från andra tillverkare. All mätdata kan på ett detaljerat sätt framställas som grafisk utvärdering med fritt valbara delar som omedelbart kan överföras till en rapport. Även en Excel-rapport finns tillgänglig.

Projekthantering för kunddata och mätinsatser

MultiMeasure Studio Professional ger dig en central förvaltning för alla mätställen och -kunddata med separat uppdragsgivare- och faktureringsadress.Projektdata kan vid behov föras över till andra kunder, genom att du helt enkelt drar dem dit, och de kan även komplett exporteras och importeras – praktiskt vid filialövergripande projekt. Och tack vare den integrerade backupfunktionen är du säkert skyddad mot dataförlust.

Rapportfunktion för automatiska rapporter

MultiMeasure Studio Professional har en automatisk rapportfunktion för att enkel skriva utmärkta rapporter:Med bara ett klick kan du inte enbart infoga kompletta fält från dina kunder eller mätdata i rapporten, utan du kan även infoga många fullständigt förformulerade textmoduler för praktiskt taget alla användningsfall. Därutöver kan egna företags logotyper samt individuella sidhuvuden och sidfötter integreras för att kunna skapa professionella rapporter.

Pro-Modul 1 - Allt komplett från byggnadsdiagnostik till läckagelokalisering

Med Pro-Modul 1 av MultiMeasure Studio Professional profiterar sakkunniga experter inte bara av möjligheten att läsa ut och grafisk utvärdera mätdata av samtliga kompatibla apparater direkt utan också data av andra apparater kan läsas och utvärderas - allt komplett i en applikation inklusive kunddatahantering.

För nästan alla byggnadsdiagnostiska metoder finns förformulerade textmoduler som gör att skriva professionell rapport så snabbt och enkelt som aldrig förut.

Mätprojekt, kunddata, dokumentationer - allt centralt organiserad i en applikation.

Programmvaran erbjuder omfattande moduler för rapporter till följande mätmetoder:

 • Kapacativ fuktmätning
 • Motståndsmätning
 • Mikrovågsmätning
 • Hygrometriska undersökningar
 • Endoskopi och inspektion med rörkamera
 • Färgmedelsanalys
 • Gasdetekteringsmetod
 • Tonfrekvens- och korrelationsanalys
 • Termografi och IR-termometer
 • Potentialdifferensmätning
 • Rökgasmetod
 • Vindmätare
 • CM-mätmetod
 • Avtrycksprov (mögeldiagnos)


Pro-Modul 2 - Dubbel fördel för vattenskadesanerare och byggnadshantverk

Med Pro-modul 2 från MultiMeasure Studio Professional kan vattenskadesanerare och byggnadshantverkare spara mycket tid och därmed pengar.

Registrera och förvalta dina fukt- och klimatmätningar för att fastställa skador och resultat med kundspecifik tilldelning i en applikation.Från fuktmatris till klimat-seriemätning – all mätdata kan läsas av centralt med Pro-modul 2, utvärderas grafiskt och vid behov även exporteras till Excel.

Och tack vare den integrerade datasynkroniseringen med MQDatamonitor kan du nu även alltid läsa av mätdatan från alla styrenheter för torkning som används och på så sätt vara väl förberedd för detaljerade slutrapporter som exempelvis försäkringar allt oftare kräver.

Fördelar i praktiken:

 • Komplett av Trotec utvecklade analysprogrammvara
 • Möjliggör universell mätdatahantering för olika mätapparater i ett centralt verktyg
 • Unik i byggbranschen för möjliga apparatklasser: automatiserad rapportskrivning inklusive många kompletta förtillverkade textmoduler med full editeringsfunktion
 • Direkt gränssnittbunden support av följande Trotec-mätapparater: T3000, handmätdon av T-serien (t.ex. T210, T660 osv.), TROTEC datalogger av DL200-serien
 • Genom manuell inmatningsoption också lämpliga för delvis kompatibla resp. gränssnittlösa mätapparater
 • Framtida förbättringar planeras för andra TROTEC-mätdon
 • Programmvara - updatefunktion (automatisk hänvisning i fall programmvarans edition inte är aktuell)
 • Firmware - updatefunktion för alla kompatibla apparater
 • Obegränsat antal lagringsbara mätningar
 • Utvärdering av mätrojekt med diagrammfunktion
 • BackUp - funktion
 • Kombinerad kunddata- och mätdatahantering
 • Export-/importfunktion av fullständiga mätprojekt
 • Exportfunktion till Excel
 • Automatiserad rapportframställning
 • LiveLog - funktion för kompatibla apparater


Den här nämnda PRO-modulen i programvaran MultiMeasure Studio innehåller en underhållslicens som är giltig i 12 månader från inköpsdatumet. Inom den här tiden ingår inte bara tekniska uppdateringar, utan även hjälpsamma funktionsutvidgningar.Efter ett år kommer den nuvarande programvaruversionen att vara giltig på obestämd tid och alla funktioner kommer att vara användbara, även om ingen ytterligare underhållslicens köps efter sista giltighetsdagen av underhållslicensen.

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.204.013
Basisfunktioner
  Uppdateringsfunktion för programmvara (online)
  Firmwareuppdatering (online)* för kompatibla apparater
  Datautläsning av kompatibla apparater
  Antal lagringsbara mätningar obegränsad
  Mätprojektutvärdering med diagramfunktion
  Kombinerad kund- och mätvärdesförvaltning
  Backup-funktion
  Export-funktion av hela mätprojekt
  Import-funktion av hela mätprojekt
  Export-funktion till Excel
  Automatiserad rapportframställning
  Matrisutvärdering för kompatibla apparater
  Uppdateringsfunktion för exempeltext (online)*
Inkluderade exempeltexter
  Exempeltext-modul läckagelokalisering och byggnadsdiagnostik
  Exempeltext-modul mögeldiagnostik
  Exempeltext-modul klimat- och fuktmätning
  Exempeltext-modul vattenskadeeleminering/vattenskadesanering
  Exempeltext-modul byggtorkning
  Tilläggningsfunktion för egna exempeltexter
  Datasynkronisering med MQDatamonitor
  LiveLog-funktion för kompatibla apparater
Matrisutvärdering för kompatibla apparater
  Ytframställning
  Optional konturframställning
  Tillgängliga färgscheman obegränsad
  Fritt fastställbara färger
Manuell mätvärdesinmatning
  Matris obegränsad
  X-Y-diagram obegränsad
Apparatkompatibilitet
  T3000 multifunktionsmätdon med samtliga SDI-sensorer
  T210 hygrometer
  T260 IR-termometer
  T510 trä- och byggfuktmätdon
  T610 materialfuktmätdon
  T660 materialfuktmätdon
  DL200 (H, D, L, P, X) datalogger
  BL30 datalogger
  Trotec-mätdon under utarbetande*
Systemförutsättningar
  Stödda operativsystem Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit
  Stödda språk SV, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
  Hänvisningar (*) Innehåller alla uppdateringar för 12 månader, sedan via valfria underhåll licens
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Download
  Dongle

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär