Software MultiMeasure Studio Professional Modul 1+2

Art-Nr. 3510204013
10.023,04 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
MultiMeasure Studio Professional Moduler 1 + 2
Tre specialister står till ditt förfogande i samband med varje utgåva av MultiMeasure Studio­Professional:

En briljant dataanalytiker organiserar mätdatans utläsning och den grafiska utvärderingen av mätdata av alla kompatibla mätapparater.

En mångsidig projektmanager möjliggör samtidigt den flexibla förvaltningen av din data för uppdragsgivare, mätställen och fakturamottagare med variabel tilldelning av de individuella mät- och saneringsprojekten.

Den unika rapportfunktionen av MultiMeasure Studio Professional programmvaran har ett flertal förtillverkade textelementer och kompletta mönstermallar som möjliggör att skriva proffessionella rapporter i imponerande kvalitet.

Datautläsning och grafisk utvärdering

MultiMeasure Studio Professional möjliggör en automatisk utläsning av mätdata av alla kompatibla apparater och därutöver den manuella datainsamlingen på mätinstrument från andra tillverkare. All mätdata kan på ett detaljerat sätt framställas som grafisk utvärdering med fritt valbara delar som omedelbart kan överföras till en rapport. Även en Excel-rapport finns tillgänglig.

Projekthantering för kunddata och mätinsatser

MultiMeasure Studio Professional ger dig en central förvaltning för alla mätställen och -kunddata med separat uppdragsgivare- och faktureringsadress.Projektdata kan vid behov föras över till andra kunder, genom att du helt enkelt drar dem dit, och de kan även komplett exporteras och importeras – praktiskt vid filialövergripande projekt. Och tack vare den integrerade backupfunktionen är du säkert skyddad mot dataförlust.

Rapportfunktion för automatiska rapporter

MultiMeasure Studio Professional har en automatisk rapportfunktion för att enkel skriva utmärkta rapporter:Med bara ett klick kan du inte enbart infoga kompletta fält från dina kunder eller mätdata i rapporten, utan du kan även infoga många fullständigt förformulerade textmoduler för praktiskt taget alla användningsfall. Därutöver kan egna företags logotyper samt individuella sidhuvuden och sidfötter integreras för att kunna skapa professionella rapporter.

Pro-Modul 1 - Allt komplett från byggnadsdiagnostik till läckagelokalisering

Med Pro-Modul 1 av MultiMeasure Studio Professional profiterar sakkunniga experter inte bara av möjligheten att läsa ut och grafisk utvärdera mätdata av samtliga kompatibla apparater direkt utan också data av andra apparater kan läsas och utvärderas - allt komplett i en applikation inklusive kunddatahantering.

För nästan alla byggnadsdiagnostiska metoder finns förformulerade textmoduler som gör att skriva professionell rapport så snabbt och enkelt som aldrig förut.

Mätprojekt, kunddata, dokumentationer - allt centralt organiserad i en applikation.

Programmvaran erbjuder omfattande moduler för rapporter till följande mätmetoder:

 • Kapacativ fuktmätning
 • Motståndsmätning
 • Mikrovågsmätning
 • Hygrometriska undersökningar
 • Endoskopi och inspektion med rörkamera
 • Färgmedelsanalys
 • Gasdetekteringsmetod
 • Tonfrekvens- och korrelationsanalys
 • Termografi och IR-termometer
 • Potentialdifferensmätning
 • Rökgasmetod
 • Vindmätare
 • CM-mätmetod
 • Avtrycksprov (mögeldiagnos)


Pro-Modul 2 - Dubbel fördel för vattenskadesanerare och byggnadshantverk

Med Pro-modul 2 från MultiMeasure Studio Professional kan vattenskadesanerare och byggnadshantverkare spara mycket tid och därmed pengar.

Registrera och förvalta dina fukt- och klimatmätningar för att fastställa skador och resultat med kundspecifik tilldelning i en applikation.Från fuktmatris till klimat-seriemätning – all mätdata kan läsas av centralt med Pro-modul 2, utvärderas grafiskt och vid behov även exporteras till Excel.

Och tack vare den integrerade datasynkroniseringen med MQDatamonitor kan du nu även alltid läsa av mätdatan från alla styrenheter för torkning som används och på så sätt vara väl förberedd för detaljerade slutrapporter som exempelvis försäkringar allt oftare kräver.

Fördelar i praktiken:

 • Komplett av Trotec utvecklade analysprogrammvara
 • Möjliggör universell mätdatahantering för olika mätapparater i ett centralt verktyg
 • Unik i byggbranschen för möjliga apparatklasser: automatiserad rapportskrivning inklusive många kompletta förtillverkade textmoduler med full editeringsfunktion
 • Direkt gränssnittbunden support av följande Trotec-mätapparater: T3000, handmätdon av T-serien (t.ex. T210, T660 osv.), TROTEC datalogger av DL200-serien
 • Genom manuell inmatningsoption också lämpliga för delvis kompatibla resp. gränssnittlösa mätapparater
 • Framtida förbättringar planeras för andra TROTEC-mätdon
 • Programmvara - updatefunktion (automatisk hänvisning i fall programmvarans edition inte är aktuell)
 • Firmware - updatefunktion för alla kompatibla apparater
 • Obegränsat antal lagringsbara mätningar
 • Utvärdering av mätrojekt med diagrammfunktion
 • BackUp - funktion
 • Kombinerad kunddata- och mätdatahantering
 • Export-/importfunktion av fullständiga mätprojekt
 • Exportfunktion till Excel
 • Automatiserad rapportframställning
 • LiveLog - funktion för kompatibla apparater


Den här nämnda PRO-modulen i programvaran MultiMeasure Studio innehåller en underhållslicens som är giltig i 12 månader från inköpsdatumet. Inom den här tiden ingår inte bara tekniska uppdateringar, utan även hjälpsamma funktionsutvidgningar.Efter ett år kommer den nuvarande programvaruversionen att vara giltig på obestämd tid och alla funktioner kommer att vara användbara, även om ingen ytterligare underhållslicens köps efter sista giltighetsdagen av underhållslicensen.

Teknisk information
Allmänt
 Artikelnummer3.510.204.013
Basisfunktioner
 Uppdateringsfunktion för programmvara (online)
 Firmwareuppdatering (online)* för kompatibla apparater
 Datautläsning av kompatibla apparater
 Antal lagringsbara mätningarobegränsad
 Mätprojektutvärdering med diagramfunktion
 Kombinerad kund- och mätvärdesförvaltning
 Backup-funktion
 Export-funktion av hela mätprojekt
 Import-funktion av hela mätprojekt
 Export-funktion till Excel
 Automatiserad rapportframställning
 Matrisutvärdering för kompatibla apparater
 Uppdateringsfunktion för exempeltext (online)*
Inkluderade exempeltexter
 Exempeltext-modul läckagelokalisering och byggnadsdiagnostik
 Exempeltext-modul mögeldiagnostik
 Exempeltext-modul klimat- och fuktmätning
 Exempeltext-modul vattenskadeeleminering/vattenskadesanering
 Exempeltext-modul byggtorkning
 Tilläggningsfunktion för egna exempeltexter
 Datasynkronisering med MQDatamonitor
 LiveLog-funktion för kompatibla apparater
Matrisutvärdering för kompatibla apparater
 Ytframställning
 Optional konturframställning
 Tillgängliga färgschemanobegränsad
 Fritt fastställbara färger
Manuell mätvärdesinmatning
 Matrisobegränsad
 X-Y-diagramobegränsad
Apparatkompatibilitet
 T3000 multifunktionsmätdon med samtliga SDI-sensorer
 T210 hygrometer
 T260 IR-termometer
 T510 trä- och byggfuktmätdon
 T610 materialfuktmätdon
 T660 materialfuktmätdon
 DL200 (H, D, L, P, X) datalogger
 BL30 datalogger
 Trotec-mätdon under utarbetande*
Systemförutsättningar
 Stödda operativsystemWindows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit
 Stödda språkSV, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
 Hänvisningar (*)Innehåller alla uppdateringar för 12 månader, sedan via valfria underhåll licens

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär