Mätportfölj för golvläggare Professional

Art-Nr. KIT0000390
Du sparar: 2011.16 kr
20.266,81 kr 18.255,65 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
Mätportfölj för golvläggare Professional

Detta komplettset är lämplig för bl.a bestämning av luftfuktighet, byggfuktighet, avstånd, ytor och lufttemperatur.I mätportföljen ingår följande utrustning:

 • T3000 multifunktionsmätdon
 • TS 060 handelektrod
 • TS 210 SDI klimatsensor
 • TS 660 SDI materialfuktsensor
 • TS 610 SDI fuktsensor med mikrovågor
 • TC 20 anslutningskabel BNC
 • TC 30 anslutningskabel för SDI-sensorer
 • Behållare av reservelektrodspetsar
 • Avståndsmätare BD21
 • Transportportfölj II MultiMeasure-serie T3000

Multifunktionsmätdon T3000

Med T3000 från MultiMeasure Professional-serien är du perfekt utrustad för olika mätuppgifter eftersom modellen kan anslutas till samtliga sensorer och elektroder från den redan välkända MultiMeasure-programmet.

Professionellt multifunktionsmätdon för mätning av:

 • Relativ luftfuktighet och -temperatur
 • Yttemperatur
 • Trä- och byggfukt
 • grafisk visning av fuktfördelning (rastermätningar) för läckagelokalisering und detektering av skador
 • Luftströmning
 • Spårgas (H2) för läckagelokalisering


Det innovativa och universalla basisinstrumentet har en moderniserad touchdisplay-funktion för tangenter samt flexibelt utbytbara sensorer, så att användaren slipper bära med sig en hel uppsättning av instrument. Tack vare det omfattande sensor- och elektrodsortimentet är T3000 lämplig för både traditionell användning inom industri och laboratordiagnostik samt även på andra områden inom bygghantverk som t.ex. VVS, golvläggare, beläggningsarbetare, målare och snickare som har behov av att kontrollera fukt i väggar, golv eller trä.

TS 060

Användningsområden är mätning av träfukt i sågat virke eller platta material av trä (t.ex. spånplattor eller fiberplattor) och mätning av fukt i mjuka byggmaterial som gips eller puts.

TS 210 SDI Klimatsensor

Temperatur- och fuktmätvärden visas samtidigt i realtid på T2000:s / T3000:s display. Alternativt kan även min. och max. värden samt genomsnitts- eller hold-värdet visas tillsammans med mätvärdet.

Teknisk information:

Indikering: temperatur

 • Mätområde temperatur: -20,0 °C ... +50,0 °C
 • Upplösning temperatur: 0,1 °C
 • Noggrannhet temperatur: ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), i övrigt ±0,5 °C
 • Enheter (enhet 1) för indikering sensor 1: °C, °F


Indikering: relativ fuktighet, absolut fuktighet, daggpunkt, specifik fuktighet (endast T3000)

 • Mätområde rel. luftfuktighet: 0,0 ... 95,0 % r.H.
 • Upplösning rel. luftfuktighet: 0,1 % r.H.
 • Noggrannhet rel. luftfuktighet: ± 2 % r.H.
 • Enheter (enhet 2) för indikering sensor 2: % r.H., dp °C, dp °F, g / m³


Materialfuktsensor TS 660 SDI

Några tekniska data om TS 660 SDI:

 • Mätprincip: dielektrisk, indikativ
 • Mätområde: 0,0 till 200,0 Digit
 • Upplösning: 0,1 Digit
 • Noggrannhet: 0,1 Digit
 • Insticksdjup: max. 40mm


TS 610 SDI Materialfuktsensor

Tack vare mikrovågstekniken lämpar TS 610 SDI sig för djupa, indikativa fuktmätningar i materialtjocklekar på upp till 30 cm utan att förstöra materialet.En ytterligare fördel med det här förfarandet, förutom de stora mätdjupen, är att mätningen sker oberoende av materialets salthetsgrad. När man använder mikrovågor spelar det därför ingen roll om byggmaterialet är gammalt eller nytt (hygroskopiska fuktfläckar).

TC 20

För anslutning av Trotecs passiva elektroder för mätning av fukt i trä och byggmaterial samt sensorer från andra tillverkare till BNC-ingången på T3000.

TC 30

För anslutning av SDI-sensorer till T3000.

En behållare med reserveletrodspetsar

BD21

Med den praktiska avståndsmätaren bestämmer du snabbt och bekvämt avstånd, ytor och volymer med laserprecision även på svårtillgängliga ställen.

I motsats till de traditionella, men svåra, mätningarna med måttband, ger BD21 alltid ett felfritt resultat, och den kan användas för att beräkna det exakta behovet av bruksmaterial, såsom väggfärger, parkettgolv och kakel.

Transportportfölj II MultiMeasure-serie T3000

För förvaring av multifunktionsmätdonet T3000 samt tillbehör. Skyddar mot nedsmutsning och små stötar.

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.200.024

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.200.027

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.200.214
Materialutförande sensorelement
  Rostfritt stål
  Aluminium
  Komposit
  Polykarbonat
  Övrigt
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Materialfuktighet (dielektrisk) [digits]
  Materialfuktighet (elektriskt motstånd) [digits]
  Materialfuktighet (mikrovåg) [digits]
Funktioner och utrustning
  Oisolerad
  Akustiskt larm genom integrerad Piezo-signalgivare
  Autokalibrering vid start
  Isolerad
  Försaltningsoberoende mätteknik
  Icke-destruktiv ytfuktmätning upp till 4 cm
  Icke-destruktiv djupfuktmätning upp till 30 cm

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.200.920

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.156
Avståndsmätning
  Mätområde min. 0,05 m (0,16 ft)
  Mätområde min. [m] 0,05
  Mätområde max. [m] 70
  Mätområde min. [ft] 0,16
  Mätområde max. [ft] 230
  Typisk räckvidd max. 70 m (230 ft)
  Typisk mättolerans ±2 mm (± 0,08 in)
Lutningsmätning
  Mätområde 45 °
  Precision till laserstråle ±0,3°
  Precision till hus ±0,3 °
Laser
  Ø laserpunkt vid avstånd 10 [mm] 6
  Ø laserpunkt vid avstånd 50 [mm] 30
  Ø laserpunkt vid avstånd 100 [mm] 60
  Laserklass 2
Minneshantering
  Hämtning av senaste mätningar 10
Apparatstyrning
  Tryckknappar
  Knappsats
  Touch
Gränssnitt
  Bluetooth
  USB
Husutförande
  Plast
Skyddsklass
  IP54
  IP65
Energiförsörjning
  Internt via batteri
  Laddningstid [h]
  Nominell spänning [V]
  Kapacitet [Ah]
  Utgångsspänning [V]
  Laddström [A]
  Intern (batteri) 2 x 1,5 V, AA
  Mätningar per batterisats 5.000 ~ 8.000
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 40
  Lager - min. temperatur [°C] -20
  Lager - max. temperatur [°C] 70
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 118
  Bredd (utan förpackning) [mm] 27
  Höjd (utan förpackning) [mm] 49
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,15
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  Väska/Bältesväska
  Handrem
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Avstånd [m]
  Avstånd [ft]
  Avstånd [in]
  Yta [m²]
  Yta [ft²]
  Yta [in²]
  Volym [m³]
  Volym [ft³]
  Volym [in³]
  Lutning [°]
  Lutning [%]
  Lutning [mm/m]
  Lutning [in/ft]
  Avstånd [yd]
Funktioner och utrustning
  Minimalvärdesvisning
  Maximalvärdesvisning
  Avstängningsautomatik
  Display med bakgrundsbelysning
  Indirekt Pythagorasmätning
  Indirekt mätning med lutningssensor
  Kontinuerlig mätning
  Ytmätning
  Volymmätning
  Hämtning av senaste mätningar
  Timer
  Addition
  Subtraktion
  Signalton
  Multifunktionellt ändstycke
  Elektroniskt vattenpass
  Avståndsspårning
  Stativanslutning
  Batteristatusvisning
  Power Range Technology
  Smart Horizontal Mode
  Medelvärdesvisning
  Målarfunktion (yta med delmätningar)
  Trekant- och rumsvinkelfunktion
  Höjdmätning
  Trapetsmätningar
  Höjdprofilmätningar
  Bluetooth-överföring
  Navigationsknappar för Bluetooth-överföring
  Digital målsökare med 4-faldig zoom
  Konstantminne
  Stativgänga
  Standardavvikelse
  Larmfuktion akustisk
  Kompassfunktion
  Leica Disto sketch - Gratis app för iOS/Android
  Mäta lutade objekt
  Integrerad översiktskamera
  Bilder/Screenshots
  Galleri med USB-download
  Mätning i bild
  Dator
  Diameter
  Bredd
  Fotoyta
  Long Range Mode
  Personaliserade favoriter

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.207.010
Display
  TFT
  color
  Touch
Minneshantering
  Dataminne Integrerat minne för ca 200 mätningar bestående av maximalt 3 x 3 600 mätvärden
  Inspelningsperiod 5, 10, 30, 60 min
  Minnestyp Intern Flash
Gränssnitt
  USB
  BNC
  SDI
Apparatstyrning
  Touch
  Styrkryss
Husutförande
  Plast
Skyddsklass
  IP54
Driftlängd
  Passiv ca 1 år
  Aktiv ca 24 h
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AA
  Extern (USB) 5 V USB
  Intern (batteri)
  Extern (USB)
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 90
  Lager - min. temperatur [°C] -20
  Lager - max. temperatur [°C] 60
  Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 95
  Höjd över normalnoll (NN) max. 3000m
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 170
  Bredd (utan förpackning) [mm] 62
  Höjd (utan förpackning) [mm] 34
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,305
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Batteri/-er
  USB-kabel
  Displayskyddsfolie
  Kort handbok
  Certifikat
  PC-program MultiMeasure Studio Standard (för nerladdning)
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Extern sensorik
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Blandningsförhållande [g/kg torr luft]
  Luftströmningshastighet [m/s]
  Luftvolymström [m³/s]
  Luftvolymström [m³/min]
  Luftvolymström [m³/h]
  Luftvolymström [l/min]
  Materialfuktighet bygge [digits]
  Materialfuktighet bygge [M-%]
  Materialfuktighet bygge [CM-%]
  Materialfuktighet trä [%]
  Spårgas H2 [digits]
Funktioner och utrustning
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Displaybelysning med reglering av ljusstyrka
  Larmfuktion akustisk
  Dataloggerfunktion
  Materialurval för anhydritgolvmassa
  Materialurval för cementgolvmassa
  Materialkarakteristrik för hundratals träslag för träfuktmätning
  Dataarkivering
  Visning arkivinnehåll
  Språkurval
  Tid
  Integrerad kalender för entydig filmärkning
  Grafisk rastermätfunktion direkt i apparaten
  Display av reptåligt Blanview-specialglas
  Avstängningsautomatik

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.220.210
Lufttemperatur [°C]
  Mätområde min. [°C] -20
  Mätområde max. [°C] 50
  Upplösning [°C] 0,1
  Precision ± -10 °C - 50 °C [°C] 0,4
  Precision ± -20 °C - -10 °C [°C] 0,5
  Mätprincip NTC
Luftfuktighet [%]
  Mätområde min. [%] 0
  Mätområde max. [%] 95
  Upplösning [%] 0,1
  Precision 0 % - 90 % [%] 2
  Precision 90 % - 100 % [%] 3
  Mätprincip Kapacitiv
Gränssnitt/ kontaktformat
  Kontaktformat SDI-kontakt
Mått sensorelement
  Längd [mm] 108
  Diameter [mm] 12
Materialutförande sensorelement
  Polykarbonat
  Aluminium
  Rostfritt stål
  Komposit
  Övrigt
Materialutförande handtag
  Materialutförande Plast
  Plast/metall
  Metall
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Absolutfukthalt [g/m³]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Blandningsförhållande [g/kg]
Funktioner och utrustning
  Sond i rostfritt stål
  Högtemperaturbeständig (under kort tid upp till 180°C!)
  Metallgallerfilter (Gaze) som sensorskydd
  Lämplig för renrum
  Teflonfilter som sensorskydd

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.220.270
Materialfuktighet
  Mätområde min. 0,0 digit
  Mätområde max. 200,0 digit
  Upplösning 0,1 digit
  Precision 0,1 digit
  Inträngningsdjup [mm] 300
  Mätprincip Mikrovåg
Gränssnitt/ kontaktformat
  Kontaktformat SDI-kontakt
  Hål för banankontakt
Mått sensorelement
  Längd [mm] 45
  Diameter [mm] 32
Materialutförande sensorelement
  Komposit
  Aluminium
  Rostfritt stål
  Polykarbonat
  Övrigt
Materialutförande handtag
  Materialutförande Plast
  Plast/metall
  Metall
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Materialfuktighet (mikrovåg) [digits]
  Materialfuktighet (dielektrisk) [digits]
  Materialfuktighet (elektriskt motstånd) [digits]
Funktioner och utrustning
  Icke-destruktiv djupfuktmätning upp till 30 cm
  Akustiskt larm genom integrerad Piezo-signalgivare
  Autokalibrering vid start
  Försaltningsoberoende mätteknik
  Isolerad
  Oisolerad
  Icke-destruktiv ytfuktmätning upp till 4 cm

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.220.275
Materialfuktighet
  Mätområde min. 0,0 digit
  Mätområde max. 200,0 digit
  Upplösning 0,1 digit
  Precision 0,1 digit
  Inträngningsdjup [mm] 40
  Mätprincip dielektrisk
Gränssnitt/ kontaktformat
  Kontaktformat SDI-kontakt
  Hål för banankontakt
Mått sensorelement
  Längd [mm] 55
  Diameter [mm] 20
Materialutförande sensorelement
  Aluminium
  Rostfritt stål
  Komposit
  Polykarbonat
  Övrigt
Materialutförande handtag
  Materialutförande Plast
  Plast/metall
  Metall
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm]
  Bredd (utan förpackning) [mm]
  Höjd (utan förpackning) [mm]
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Materialfuktighet (dielektrisk) [digits]
  Materialfuktighet (elektriskt motstånd) [digits]
  Materialfuktighet (mikrovåg) [digits]
Funktioner och utrustning
  Icke-destruktiv ytfuktmätning upp till 4 cm
  Akustiskt larm genom integrerad Piezo-signalgivare
  Autokalibrering vid start
  Isolerad
  Oisolerad
  Försaltningsoberoende mätteknik
  Icke-destruktiv djupfuktmätning upp till 30 cm

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.226.101
Gränssnitt/ kontaktformat
  Kontaktformat Hål för banankontakt
  SDI-kontakt
Materialutförande sensorelement
  Aluminium
  Rostfritt stål
  Komposit
  Polykarbonat
  Övrigt
Materialutförande handtag
  Materialutförande Plast
  Plast/metall
  Metall
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Materialfuktighet (elektriskt motstånd) [digits]
  Materialfuktighet (dielektrisk) [digits]
  Materialfuktighet (mikrovåg) [digits]
Funktioner och utrustning
  Akustiskt larm genom integrerad Piezo-signalgivare
  Autokalibrering vid start
  Isolerad
  Oisolerad
  Försaltningsoberoende mätteknik
  Icke-destruktiv ytfuktmätning upp till 4 cm
  Icke-destruktiv djupfuktmätning upp till 30 cm

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär