DL200X Datalogger för professionellt bruk - antracit

Art-Nr. 3510260060
5.546,51 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
DL200X Datalogger för professionellt bruk - antracit

Den mångsidiga industriella dataloggern DL200X har inga interna sensorer som andra modeller i DL200-serien, men externa anslutningar för digitala och analoga sensorer.
Om det gäller temperatur, elektrisk motstånd, tryck, sträng- eller strömhastighet etc., är DL200X flexibel konfigurerbar för varje uppgift. Du kan ansluta samtidigt upp till 6 olika sensorer till dataloggern.

Varje datalogger i DL200-serien har ett USB- och LAN-gränssnitt för att läsa värden. Kontinuerlig långtidsmätning är också möjligt med hjälp av en PoE-modell (Power over Ethernet, valbar på begäran som tillbehör).

Via RS485-gränssnittet kan upp till fyra högklassiga Bus-sensorer integreras, till exempel för att beräkna partiklar eller identifiera temperatur och luftfuktighet i renrum.

Dessutom har DL200X ett 10-poligt fäste för att ansluta två andra analoga mätsensorer. Till exempel PT100-temperatursensorn, termoelement (typ K, J, S) eller spännings- och strömsensorer. Dessa har standardiserade normalsignaler för att bestämma olika fysikaliska storheter och måttenheter.

Maximalt 6 olika sensorer kan anslutas samtidigt till DL200X och anslutas den fortfarande till LAN-gränssnittet, så att mätningar kan utföras även på långa avstånd i realtid.

På det viss kan DL200X kontrollera upp till 32 kanalgrupper och 128 mätkanaler. Mätavläsning kan göras antingen online eller offline.

Praktiska fördelar:

 • 100% Trotec - underhållsfri kvalitetsmätare - "Made in Germany"
 • Datainsamling och dokumentering kan inte manipuleras
 • Optimal för långtidsmätning
 • Registrerar upp till 20 separata mätkanaler samtidigt
 • Nätverk-funktion (LAN)
 • Låg energiförbrukning
 • Flexibel strömförsörjning antingen med batteri eller via USB (alternativ PoE-modell, fråga om leverans)
 • Timerfunktion, variabelt mätintervall, alarmfunktion för varje mätkanal
 • LCD-skärm med tre rader
 • Inkl. professionell programvara
 • 6 externa anlutningsbara mätstorhetsläsare


Teknisk information:

Spänning (0 - 1 V)
 • Mätområde: 0 - 1 V
 • Noggrannhet: ± 200 µV, ± 0,1% av mätvärdet
 • Upplösning: < 500 µV


Strömmätning
 • Mätområde: 2-vägskabel: 4 - 20 mA, 3-vägskabel: 0 - 20 mA
 • Noggrannhet: ± 4 µA ± 0,1% av mätvärdet
 • Upplösning: < 5 µA
 • Skenbart motstånd: ca. 50 Ω


Termoelement K
 • Mätområde: -200°C ... 1.200°C
 • Noggrannhet (-200°C...0°C): ± 1°C, ± 0,5% av mätvärdet
 • Noggrannhet (0°C...1200°C): ± 1°C, ± 0,2% av mätvärdet när 0°C ... 1.200°C
 • Upplösning: < 0,2°C


Termoelement J
 • Mätområde: -200 °C ... 1.200°C
 • Noggrannhet (-200°C...0°C): ± 1°C, ± 0,5% av mätvärdet
 • Noggrannhet (0°C...1200°C): ± 1°C, ± 0,2% av mätvärdet när 0°C ... 1.200°C
 • Upplösning: < 0,2°C


Termoelement S
 • Mätområde: -50°C ... 1.700 °C
 • Noggrannhet (-50°C...0°C): ± 1°C ± 0,5% av mätvärdet
 • Noggrannhet (0°C...1700°C): ± 1°C ± 0,2% av mätvärdet när 0°C ... 1.200°C
 • Upplösning: < 0,2°C


PT100
 • Mätområde: -200°C ... 500°C
 • Noggrannhet: ± 0,2°C, ± 0,1 % av mätvärdet
 • Upplösning: < 0,02°C


Inspelningsfuktion
 • Minne: integrerat Flash-minne med 16 MB kapacitet (ca. 3.200.000 mätvärden)
 • Datalagring: upp till 20 mätkanaler samtidigt


I leveransen ingår:

Mätinstrument, CD-ROM med PC-programvara för grafisk och numerisk representation av mätresultat, bruksanvisning, USB-anslutningskabel, batterier

Optional tillbehör: mätare med PoE-utrustningen, BUS-sensorer, förlängningskabel
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.260.060
Lufttemperatur [°C]
  Mätprincip
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision ± [°C]
  Visningsupplösning [°C]
Relativ luftfuktighet
  Mätprincip
  Mätområde min. [% r.F.]
  Mätområde max. [% r.F.]
  Precision [% r.F.]
  Visningsupplösning [% r.f.]
Lufttryck
  mätprincip
  Mätområde [hPa]
  Precision ± [hPa]
  Visningsupplösning [hPa]
CO²-koncentration
  Mätprincip
  Mätområde [ppm]
  Visningsupplösning [ppm]
  Precision
  Långtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
  Mätområde min. [°C] -200
  Mätområde max. [°C] 1 200
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C] ±1
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet ±0,5
  Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±0
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet ±0,2
  Upplösning [°C] 0,2
Termoelement J
  Mätområde min. [°C] -200
  Mätområde max. [°C] 1 200
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C] ±1
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet ±0,5
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±1
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet ±0,2
  Upplösning [°C] 0,2
Termoelement S
  Mätområde min. [°C] -50
  Mätområde max. [°C] 1 700
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C] ±1
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet 0,5
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C] ±1
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C] - av mätvärdet ±0,2
  Upplösning [°C] 0,2
PT100
  Mätområde min. [°C] -200
  Mätområde max. [°C] 500
  Precision [°C] 0,2
  Precision av mätvärdet ± [%] 1
  Upplösning [°C] 0,02
Spänningsingång
  Mätområde min. [V] 0
  Mätområde max. [V] 1
  Precision ± [µV] 200
  Precision av mätvärdet - spänningsingång ± [%] 1
  Upplösning <500
Strömmätning
  Mätområde min. i tvåledardrift [mA] 4
  Mätområde max. i tvåledardrift [mA] 20
  Mätområde min. i treledardrift [mA] 0
  Mätområde max. i treledardrift [mA] 20
  Precision ± [µA] 4
  Precision av mätvärdet ± [%] 0,1
  Upplösning [µA] 5
  Börda [Ω] ca 50
Display
  LCD
  Storlek [mm] 90 x 64
Minneshantering
  Avkänningsintervall 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Minnesintervall 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Dataminne 16 MB, 3 200 000 mätvärden
  Datainspelning Upp till 20 mätkanaler parallellt
  Tillgängliga mätkanaler max. 128
  Tillgängliga kanalgrupper max. 32
  Programvara TR, DE, EN, ES, FR
Gränssnitt
  LAN
  RS-485
  10-pol anslutningsklämma
  USB
  BNC
  Klinkhylsa
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AA, driftlängd > 1 år (beroende på sensorik och konfiguration)
  Extern (USB)
  Extern (LAN, PoE utförande)
  Anslutningsklämmor för extern spänningskälla för sensorförsörjning
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 166
  Bredd (utan förpackning) [mm] 32
  Höjd (utan förpackning) [mm] 78
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,25
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  USB-förbindelsekabel
  CD-Rom med PC-program Smartgraph och bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Relativt lufttryck [hPa]
  Absolut lufttryck [hPa]
  CO₂ -koncentration [ppm]
Extern sensorik
  CO₂ -koncentration [ppm]
  Yttemperatur [°C]
  Yttemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Träfukt [Digits]
  Byggfukt [Digits]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Batterispänning [mV, V]
  Spänning [mV, V]
  Strömstyrka [mA, A]
  Absolut lufttryck [hPa, Pa]
  Relativt lufttryck [hPa, Pa]
  Differenstryck [Pa]
  Strömningshastighet [m/s]
  Blandningsförhållande [g/kg torr luft]
  Partikelkoncentration [0.1 µm]
  Partikelkoncentration [0.2 µm]
  Partikelkoncentration [0.3 µm]
  Partikelkoncentration [0.5 µm]
  Partikelkoncentration [1 µm]
  Partikelkoncentration [5]
  Partikelkoncentration [10]
  Partikelkoncentration [x µm]
  Partikelkoncentration [y µm]
  Partikelkoncentration [z µm]
  Okänd
  Inaktiv
  Kylgränstemperatur [°C]
  Kylgränstemperatur [°F]
  Global strålning [W/m²]
  Dagsljus
  Nederbördsmängd [l/m²]
  Vindhastighet [m/s]
  Vindriktning
  Markfuktighet
  Bladfuktighet

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär