Partikelräknare PC220

Art-Nr. 3510006015
13.018,68 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
Partikelräknare PC220

PC220 är en ergonomisk handmätare för övervakning av luftpartiklar och insamling av klimatdata med en integrerad foto-/videofunktion för bilddokumentation direkt på plats.
Med de många mätfunktionerna och klassificeringen enligt ISO-21501-4 erbjuder partikelräknaren PC220 användaren flexibla användningsmöjligheter, från renrumskontroll och provning av filtereffektiviteten till övervakning av partikelbelastningen på arbetsplatser eller kvalitetssäkringsåtgärder.

Alla mätvärden i de 6 partikelstorlekskanalerna kan samtidigt avläsas på en 2,8 tums LCD-färgdisplay.

En extra färgvisning med akustisk larmautomatik underlättar en snabb datainsamling av kritiska partikelkoncentrationer.

Förutom luftpartikelantal och -storleksfraktioner mäter båda mätarna dessutom klimatparametrar som luftfuktighet, luft-, daggpunkts- och våtkulstemperatur.

Partikelräknaren PC220 har en integrerad HCHO-detektor, med vilken formaldehydkoncentrationen i rumsluften tillförlitligt kan mätas, redan från 0,01 ppm.

Partikelräknaren PC220 möjliggör dessutom en kvantitativ mätning av findammsemissioner med en aerodynamisk diameter under 10 μm (inandningsbart damm) och 2,5 μm (respirabelt damm). Dammfraktionerna mäts och deras andelar per kubikmeter rumsluft (μg/m³) visas på färgdisplayen.

För foto- och videodokumentation av mätomgivningen har PC220 också en integrerad digitalkamera. Dataloggerfunktionen i PC220 möjliggör registrering av 5 000 mätdataposter direkt i ett internt minne som kan utökas till 16 GB via MicroSD-kortet. På så vis ökas minneskapaciteten avsevärt. Efter mätningen kan samtliga registrerade data snabbt och enkelt överföras till en PC via USB-gränssnittet för dokumentation eller analys.

Praktiska fördelar:

 • Partikelräknare med hållbar laserdiod
 • Överensstämmelse med ISO 21501-4
 • 6 partikelstorlekskanaler från 0,3 upp till 10 μm
 • Bestämmer storleksfraktioner och koncentrationen av luftpartiklar
 • Integrerad gasdetektor för formaldehyd- och kolmonoxidkoncentrationer
 • Omvandlar och visar direkt koncentrationen av inandningsbart damm och respirabelt damm i rumsluften i mikrogram per kubikmeter luft
 • Mäter dessutom klimatparametrar i omgivningen, som relativ luftfuktighet, luft-, daggpunkts- och våtkulstemperatur
 • Datalogger för 5 000 mätvärden på ett internt minne (alternativt utökat minne via MicroSD-kort upp till 16 GB)
 • Integrerad digitalkamera för foto- och videodokumentation av mätomgivningen
 • Extra färgvisning med akustisk larmautomatik för snabb insamling av kritiska partikelkoncentrationer
 • 2,8 tums färg-LCD med bakgrundsbelysning för samtidig visning av alla uppmätta parametrar
 • Ergonomisk användning med bara en hand
 • Stativgänga för långtidsmätning på ett stativ
 • PC-mätdataöverföring via USB-gränssnitt
 • Tillval: kalibreringscertifikat


Teknisk information om PC220:

Partikelräknare
 • Mätkanaler: 6
 • Kanalstorlekar: 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 μm, 5,0 μm, 10,0 μm
 • Räknelägen: koncentration, kumulativ, differentiell
 • Räkningseffektivitet: 50% vid 0,3 μm; 100% för partiklar > 0,45 μm
 • Genomflödesmängd: 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrd från intern pump
 • Nollräkning: < 1 partikel / 5 min.
 • Koincidentförlust: 5%, 2 miljoner partiklar per ft³ (28,3 liter)
 • Ljuskälla: laser klass 3B, våglängd 780 nm, 90 mW
 • Provingång: isokinetisk sond


Lufttemperatur
 • Mätområde: 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)
 • Precision: ±0,5 °C (0,9 °F) vid 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) vid andra temperaturer


Luftfuktighet
 • Mätområde: 0 till 100% RF
 • Precision: ±3 % vid 40 % till 60 %, ±3,5 % vid 20 % till 40 % och 60 % till 80 %, ±5 % vid 0 % till 20 % och 80 % till 100 %


Daggpunktstemperatur
 • Mätområde: -30 °C till 100 °C (-22 °F till 199 °F)
 • Precision: ±0,5 °C (0,9 °F) vid 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) vid andra temperaturer


Våtkulstemperatur
 • Mätområde: 0 °C till 80 °C (32 °F till 176 °F)
 • Precision: ±1,0 °C (1,8 °F)


Formaldehyd (HCHO)
 • Mätområde: 0,01 till 5,00 ppm
 • Precision: ±5 av slutvärdet


Kolmonoxid (CO)
 • 10 till 1 000 ppm
 • Precision: ±5 av slutvärdet


Omräkning partikelmassa
 • PM2.5: 0 till 2 000 μg/m³
 • PM10: 0 till 2 000 μg/m³


Datalagring
 • Mätdata: 5 000 dataposter på ett internt Flash-minne (alternativt utökat minne via microSD-kort: max. 8 GB)
 • Foto: JPEG-format, upplösning 640 x 480 pixlar
 • Video: 3GP-format, upplösning 320 x 240 pixlar


Utrustning
 • Display: 2,8 tums färg-LCD, 320 x 240 pixlar med bakgrundsbelysning
 • Funktioner: maximal-, minimal- och medelvärdesvisning, mätvärdeshållfunktion, larmfunktion, språkurval, °C-°F-omkoppling, bildtagning eller videoinspelning, inställbar automatisk displayavstängning (90 sek, 2 min eller 4 min) och apparatavstängning (3 min, 15 min eller 60 min)
 • Utökat minne: kontaktplats för microSD-minneskort
 • PC-gränssnitt: USB-anslutning


Energiförsörjning:
 • Batterityp: polymer Li-Jon
 • Driftlängd: ca 4 timmar vid kontinuerlig drift
 • Laddningstid: ca 2 timmar med AC-adapter


Fysikaliska märkdata:
 • Mått L x B x H: 57 x 75 x 240 mm
 • Vikt: 570 g


Tillval:
Läs först ut alla data som sparats i apparaten, som t.ex. bilder, excel-tabeller eller grafiska framställningar med den programvara som ingår i leveransen. Överför nu resultaten med Kopiera + Lägg till till en av de färdiga rapportmallarna i programvaran MultiMeasure Studio PRO (Download MultiMeasure Studio STD). Med dessa mallar kan du på kort tid upprätta professionella mätrapporter. Redan föreliggande textmoduler (f.n. endast i den tyska versionen) och mönstermallar kan redigeras och även sammanställas i nya mallar som defineras av användaren.

Leveransomfattning: mätare, ministativ, transportväska, nollfilter och anslutningsslang, laddare, USB-anslutningskabel, programvara, bruksanvisning
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.006.015
Partikelkoncentration
  Antal kanaler 6
  Kanalstorlekar 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Räknelägen Koncentration, kumulativ, differentiell
  Räkningseffektivitet 50 % vid 0.3 µm, 100 % för partiklar > 0,45 µm
  Genomströmningsmängd 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrd från intern pump
  Nollräkning < 1 partikel / 5 min
  Koincidentförlust 5 %, 2 miljoner partiklar per ft³ (28,3 liter)
  Detektortyp Spridda ljus mätning
  Provingång Isokinetisk sond
Omräkning partikelmassa
  Omräkning partikelmassa 2,5 µm, 10 µm
  Mätområde min. [µg/m³] 0
  Mätområde max. [µg/m³] 2 000
  Upplösning [µg/m³] 1
HCHO formaldehyd
  Mätområde min. [ppm] 0,01
  Mätområde max. [ppm] 5
  Precision ± [%] 5
  Upplösning [ppm] 1
Kolmonoxid
  Mätområde min. [ppm] 10
  Mätområde max. [ppm] 1 000
  Precision ± [%] 5
  Upplösning [ppm] 1
Lufttemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 50
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 122
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatur under 10 °C - Temperatur över 40 °C [°C] 1
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatur under 50 °F - Temperatur över 104 °F [°F] 1,8
Relativ luftfuktighet
  Mätområde min. [%] 0
  Mätområde max. [%] 100
  Precision 40 % - 60 % [%] 3
  Precision 20 % - 40 % [%] 3,5
  Precision 60 % - 80 % [%] 3,5
  Precision 0 % - 20 % [%] 5
  Precision 80 % - 100 % [%] 5
Daggpunkttemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 50
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 122
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Våtkulstemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 80
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 176
  Precision ± [°C] 1
  Precision ± [°F] 1,8
Display
  LCD
  color
  Monokrom
  Touch
Minneshantering
  Dataminne intern Flash upp till 5 000 datasatser
  Dataminne utökat (MicroSD, alternativt) - (max. 16 GB)
  Fotominnesformat JPEG (640 x 480)
  Videominnesformat 3GP (320 x 240)
Gränssnitt
  USB
  Hörlursanslutning 3.5 klinka
Energiförsörjning
  Internt (batteri)
  Externt (nätaggregat)
  Extern (USB)
  Batterityp Polymer LI-JON batteri
Driftlängd
  Ca 4 h vid kontinuerlig drift
  > 30 h
Laddningstid
  ca 2 h vid ansluten AC-adapter
Husutförande
  Plast
  Metall
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 60
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,435
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri(er)
  Laddare
  Nollfilter med anslutningsslang
  Ministativ
  Transportlåda
  USB-kabel
  Programvara
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Partikelkoncentration [n/l]
  Partikelkoncentration [n/f³]
  HCHO [ppm]
  Kolmonoxid [ppm]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Lufttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Våtkulstemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Våtkulstemperatur [°F]
  Brännbara gaser [indikativ per koncentrationsberoende ton]
  Ljus [lx]
  Ljus [fc]
  Mikrovågsstrålning [mW/cm²]
  Ljud [dB A]
  Ljud [dB C]
Funktioner och utrustning
  Display med bakgrundsbelysning
  ¼-tums stativgänga
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Omkopplingsbar tidsbedömning
  Larmfuktion akustisk
  Avstängningsautomatik
  Medelvärdesvisning
  Språkurval
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Bildtagning
  Videoinspelning
  Automatisk displayavstängning - (90 sek, 2 min eller 4 min)
  Larmfunktion optisk
  Kalibreringsfunktion
  4-siffrig mätvärdesvisning
  A/C frekvensbedömning
  Gränsvärdeslarm
  Ljusdetektor
  Mikrofon
  Svanhalssond

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär