DL200H Datalogger för professionellt bruk - antracit

Art-Nr. 3510260020
3.321,29 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
DL200H Datalogger för professionellt bruk - antracit

Professionell datalogger för manipulationssäker protokollering av klimatdata. Professionell programvara med omfattande funktioner inklusive!
Den idealiska lösningen för klimatmonitoring

Med de två interna sensorer av denna datalogger registreras och protokolleras samtidigt parallel lufttemperatur, daggpunkt samt relativ och absolut luftfuktighet.

Därför lämpar sig DL200H optimal för klimatövervakning i byggnader, datacentraler, museer eller lagerlokaler och för kontroll av klimatkänsliga processer vid industriell produktion.

Begreppsdefinition mätkanal – hur många mätvärden kan dokumenteras?

Alla apparater av DL-serien är prestationsstarka flerkanal-datalogger som kan användas samtidigt för att protokollera alla mätdata som mätas enligt deras tekniska specifikationer.

Begreppet "mätkanal" jämställs i det här fallet inte unison med den tillgängliga sensoriken - som en del konkurrenter gör - utan motsvarar varsin ett förvälbart "inspelningsspår" - analog till utvärderingsprogrammvaran, alltså just det värde som ska loggas.

För varje mätvärde och mätenhet (kanalgrupp) kan därmed valfritt protokolleras en eller flera av de följande fyra mätvärdestyper: aktuellt, min.- max.- eller mellanvärde. Vart och ett av dessa fyra värden representerar en mätkanal.

Det maximalt tillgängliga mätkanal-antalet av varje datalogger motsvarar därmed mängden av protokollerbara kanalgrupper (t. ex. temperatur i °C) multiplicerad med de fyra mätvärdestyper.

Baserade på programmvaran var 20 av dessa mätkanaler kan därvid väljas fritt för protokollering och respektive tre för visning på LCD-skärmen.

Några praktiska fördelar i korthet:

 • 100% Trotec - underhållsfri kvalitetsmätare - "Made in Germany"
 • Datainsamling och dokumentering kan inte manipuleras
 • Optimal för långtidsmätning
 • Minne med kapacitet för upp till 3.200.000 mätvärden
 • Registrerar upp till 20 separata mätkanaler samtidigt
 • Nätverk-funktion (LAN)
 • Låg energiförbrukning
 • Flexibel strömförsörjning med batteri, USB - optional som PoE-modell också via LAN
 • Timerfunktion, variabla mätintervall, alarmfunktion för varje mätkanal
 • LCD-skärm med tre rader
 • Inkl. professionell programvara


Teknisk information:

Intern sensor (temperatur):
 • Princip: NTC
 • Mätområde: -20 °C ... +50 °C
 • Noggrannhet: ±0,3 °C (0...40 °C), annars 0,5 °C
 • Upplösning: 0,1 °C


Intern sensor (fukt):
 • Princip: kapacitiv
 • Mätområde: 10 ... 95 % r.f.
 • Noggrannhet: ±2 % r.f.
 • Upplösning: 0,5 % r.f.


 • Minne: integrerat Flash-minne med 16 MB kapacitet (ca. 3.200.000 mätvärden)
 • Datalagring: upp till 20 mätkanaler samtidigt


 • LC-Display: B 90 x H 64 mm
 • Omhölje: plast
 • Mått: L 166 x B 32 x H 78 mm
 • Vikt: ca. 250 g
 • Gränssnitt: USB, LAN


Energiförsörjning:
 • fyra LR6 AA Mignon-batterier med användningstid > 1 år
 • extern strömförsörjning med USB eller LAN (optional PoE-modell)


I leveransen ingår:

Mätare, CD-ROM med PC-programvara för grafisk och numerisk representation och bruksanvisning, USB-anslutningskabel, batterier

Optional tillbehör (på begäran): mätare med PoE-utrustningen ("Power over Ethernet")
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.260.020
Lufttemperatur [°C]
  Mätprincip NTC
  Mätområde min. [°C] -20
  Mätområde max. [°C] 50
  Precision ± [°C] 0,3
  Precision ± 0 °C - 40 °C [°C] 0,3
  Visningsupplösning [°C] 0,1
Relativ luftfuktighet
  Mätprincip kapacitiv
  Mätområde min. [% r.F.] 10
  Mätområde max. [% r.F.] 100
  Precision ± [% r.F.] 2
  Visningsupplösning [% r.f.] 0,1
Lufttryck
  mätprincip
  Mätområde [hPa]
  Precision ± [hPa]
  Visningsupplösning [hPa]
CO²-koncentration
  Mätprincip
  Mätområde [ppm]
  Visningsupplösning [ppm]
  Precision
  Långtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C]
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
Termoelement J
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C]
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
Termoelement S
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C]
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C]
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
PT100
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision [°C]
  Precision av mätvärdet ± [%]
  Upplösning [°C]
Spänningsingång
  Mätområde min. [V]
  Mätområde max. [V]
  Precision ± [µV]
  Precision av mätvärdet - spänningsingång ± [%]
  Upplösning
Strömmätning
  Mätområde min. i tvåledardrift [mA]
  Mätområde max. i tvåledardrift [mA]
  Mätområde min. i treledardrift [mA]
  Mätområde max. i treledardrift [mA]
  Precision ± [µA]
  Precision av mätvärdet ± [%]
  Upplösning [µA]
  Börda [Ω] ca
Display
  LCD
  Storlek [mm] 90 x 64
Minneshantering
  Avkänningsintervall 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Minnesintervall 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Dataminne 16 MB, 3 200 000 mätvärden
  Datainspelning Upp till 20 mätkanaler parallellt
  Tillgängliga mätkanaler 24
  Tillgängliga kanalgrupper 6
  Programvara TR, DE, EN, ES, FR
Gränssnitt
  LAN
  USB
  Klinkhylsa
  BNC
  RS-485
  10-pol anslutningsklämma
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5V, AA, driftlängd > 1 år (beroende på sensorik och konfiguration)
  Extern (LAN, PoE utförande)
  Extern (USB)
  Anslutningsklämmor för extern spänningskälla för sensorförsörjning
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 166
  Bredd (utan förpackning) [mm] 32
  Höjd (utan förpackning) [mm] 78
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,25
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  USB-förbindelsekabel
  CD-Rom med PC-program Smartgraph och bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Lufttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativt lufttryck [hPa]
  Absolut lufttryck [hPa]
  CO₂ -koncentration [ppm]
Extern sensorik
  CO₂ -koncentration [ppm]
  Yttemperatur [°C]
  Yttemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Träfukt [Digits]
  Byggfukt [Digits]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Batterispänning [mV, V]
  Spänning [mV, V]
  Strömstyrka [mA, A]
  Absolut lufttryck [hPa, Pa]
  Relativt lufttryck [hPa, Pa]
  Differenstryck [Pa]
  Strömningshastighet [m/s]
  Blandningsförhållande [g/kg torr luft]
  Partikelkoncentration [0.1 µm]
  Partikelkoncentration [0.2 µm]
  Partikelkoncentration [0.3 µm]
  Partikelkoncentration [0.5 µm]
  Partikelkoncentration [1 µm]
  Partikelkoncentration [5]
  Partikelkoncentration [10]
  Partikelkoncentration [x µm]
  Partikelkoncentration [y µm]
  Partikelkoncentration [z µm]
  Okänd
  Inaktiv
  Kylgränstemperatur [°C]
  Kylgränstemperatur [°F]
  Global strålning [W/m²]
  Dagsljus
  Nederbördsmängd [l/m²]
  Vindhastighet [m/s]
  Vindriktning
  Markfuktighet
  Bladfuktighet

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär