Luftavfuktare TTK 30 S + Fuktmätare BM22

Art-Nr. KIT0000252
Du sparar: 1403.60 kr
2.526,54 kr 1.122,94 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
Leveransstatus: För tillfället inte tillgänglig
Komfort-luftavfuktare TTK 30 S + Fuktmätare BM22

Sparpaket innehåller luftavfuktaren TTK 30 S och fuktmätaren BM22 för byggmaterial och trä.
Den perfekta basmaskinen för små utrymmen

Eftersom TTK 30 S är speciellt dimensionerad för små, uppvärmda utrymmen har vi också lyckats hålla ner bulleremissionerna. På så sätt kan man använda avfuktaren även i utrymmen som används dagligen för att regulera fukthalten.

Dessutom har TTK 30 S ett speciellt tillval för permanent bortledning av kondensvatten så att man slipper tömma vattenbehållaren manuellt. Luftavfuktaren lämpar sig därför även för långtidstorrhållning i små källarutrymmen eller fritidshus utan uppsikt.

Praktiska fördelar:

 • Automatiskt överloppsskydd: Frånkopplas när vattenbehållaren är full
 • Varningslampa: Indikerar när vattenbehållaren är full
 • Lättillgängligt luftfilter som är enkelt att rengöra
 • Anslutning för avloppsslang för långtidsavfuktning utan tömning av behållaren


Teknisk information:

 • Avfuktningseffekt max./24 h: 12 liter
 • Luftvolym: 100 m³/h
 • Funktionsprincip: kyltork
 • Arbetsområde, temperatur: 5 ℃ till 35 ℃
 • Arbetsområde, fuktighet: 49 till 100 % relativ fuktighet
 • Lämplig* för rum med en max. storlek på 15 m²
 • Lämplig för rum med max. volym på 37 m³
 • Avfrostningsautomatik: elektronisk
 • Anslutningsspänning: 230 V/50 Hz
 • Effektförbrukning max.: 0,21 kW
 • Vattenbehållare: 2,5 liter (stängs av när 1,6 l)
 • Ljudnivå dB (A): 40
 • Längd: 310 mm
 • Bredd: 160 mm
 • Höjd: 510 mm
 • Vikt: 9,1 kg


*Takhöjd 2,50 m

Fuktmätare BM22

Det robusta och lättbytta insticksstiftet av stål ger BM22 en solid anslutning till provningsgodset och ger exakta mätresultat. Du mäta antingen fukthalten i sågat virke och ved eller bestämma fukthalten i mjuka byggmaterial som gips, puts eller golvmassa.

En stapelskala och en direkt värdeindikering av fuktvolymen i absoluta procenttal underlättar avläsningen av fuktvärdena. Dessutom förbättrar två olika skalområden för trä och byggmaterial noggrannheten.

För fuktmätning i trä finns en kalibreringskurva i instrumentet som motsvarar de vanligaste träslagen i Europa vid en trätemperatur på 20 °C.

På så sätt krävs inga ytterligare inställningar för en snabb indikation av trädets fukthalt.

Man behöver inte byta från träfuktläget till byggfuktläget i BM22, eftersom mätvärden visas parallellt i två skalområden för respektive material. För kontroll av batteristatus och funktion är en referensadapter integrerad i instrumentets skyddskåpa.

Praktiska fördelar:

 • Mätning av trä- och materialfukt med en apparat
 • Dubbelskala för träfukt och materialfukt
 • Medföljande skyddskåpa och anslutningsdon
 • Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
 • Direkt klar för användning
 • Automatisk provning av funktioner och batteritid
 • Lättbytta insticksstiftet av stål
 • Direkt visning av mätvärden i %
 • Automatisk frånkoppling
 • Inklusive mätning av omgivningstemperatur


Teknisk information:

 • Mätprincip: Motståndsprincip
 • Elektrodlängd: ca. 8 mm
 • Elektroder: integrerade, utbytbara
 • Tillåtna omgivningsvillkor: 0 ... +40 °C / 0 - 85 % r.f.
 • Strömförsörjning: 4 x 1,5 V AAA
 • Mått (L x B x H): 155 x 34 x 52 mm
 • Vikt: 135 g


Träfukt
 • Mätområde: 6 - 44 %
 • Noggrannhet: < 30 % ca. ± 2 % / ≥ 30 % ca. ± 4 %


Byggfukt
 • Mätområde: ca. 0,2 - 2,0 %
 • Noggrannhet: < 1,4 % ca. ± 0,1 % / ≥ 1,4 % ca. ± 0,2 %


Temperatur
 • Mätområde: 0 ... 40 °C / 32 - 104 °F
 • Noggrannhet: ospeficerad


I leveransen ingår: mätare, batteri, bruksanvisning
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.120.000.032
Avfuktningseffekt
  vid 30 °C/80 % r.f. [l/24h] 10
  max. [l/24h] 12
Luftmängd
  Nivå max. [m³/h] 100
Rekommenderad rumsstorlek byggtorkning
 
 
Rekommenderad rumsstorlek torrhållning
  37
  15
Omgivningsvillkor
  Temperaturområde min. [°C] 5
  Temperaturområde max. [°C] 35
  Fuktighetsområde min. [% r.F.] 49
  Fuktighetsområde max. [% r.F.] 100
Elektriska värden
  Nätanslutning 230 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 1
  Effektförbrukning [kW] 0,21
  Rekommenderad säkring [A] 10
  Nödvändig ström startfas [A]
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/7
  Kabellängd [m] 1,8
Kompressor
  Rullkolvkompressor
  Lyftkolvkompressor
  Kylmedelstyp R-134a
  Kylmedelsmängd [g] 120
  GWP faktor 1 430
  CO2 -ekvivalent 0.172 t
  tryck sugsida [MPa] 0,5
  tryck utgångssida [MPa] 1,5
Vattenbehållare
  Innehåll i [l] 1,6
Ljudvärden
  Avstånd 1 m [dB(A)] 40
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 320
  Bredd (utan förpackning) [mm] 160
  Höjd (utan förpackning) [mm] 510
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 9
Utrustning, kännetecken och funktioner
Avfrostningsautomatik
  Elektronisk
  Värmegas
Avfuktningsautomatik
  Nonstop-avfuktning
  Analog hygrostat
  Elektronisk hygrostat
  Hygrostatstyrd
  Programstyrd
Fläkt
  Radial
  Axial
  Fläktnivåer 2
Övervakning kondensbehållare
  Behållare finns
  Avstängning om full
  Indikator behållare full
Rumsluftfilter
  Lättillgänglig
  Kan rengöras
  Jonisator tillkopplingsbar
Timer-funktion
  Avstängningstid förvalbar
  Påsättningstid förvalbar
Funktioner och utrustning
  Torkfunktionen för tvätt
  Inkopplingsbar jonisering
  Inre torkningsfunktion
  Barnsäkring
  Nattläge (mycket tystgående)
  Comfort Button
Drifttimmesräknare
  Drifttimmesräknare
  Strömförbrukningsräknare
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
  Transporthjul av plast
  Gummiförsedda metallhjul
  Massivgummidäck, inte färgande
  Styrhjul med parkeringsbromsar
  Justerbart handtag/bygelstång
Kondensutlopp
  Slanganslutning möjlig
  Slang i leveransomfattningen
  Kondenspump
  Rekommenderad slangstorlek [mm] 15
Manöverfält
  Digitalvisning
  Skyddsbygel
Lagringsförmåga
  Staplingsbar
Inställbar utblåsningsriktning
  Manuell
  Swing-funktion
Husutförande
  Plast
  Stål belagt
  Rostfritt stål
  Metall-plast-komposithus
  Aluminium

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.025
Träfuktighet [%]
  Mätområde min. [%] 6
  Mätområde max. [%] 44
  Upplösning [%] 1
  Mätprincip Motståndsmetod
Materialfuktighet [%]
  Mätområde min. ca [%] 0,2
  Mätområde min. [%] 0,2
  Mätområde max. [%] 2
  Upplösning [%] 0,05
  Mätprincip Motståndsmetod
Materialfuktighet [digits]
  Temperatur min. [°C] 0
  Temperatur max. [°C] 40
  Temperatur min. [°F] 32
  Temperatur max. [°F] 104
Display
  LCD
  Monokrom
Apparatstyrning
  Tryckknappar
  Tumrad
Husutförande
  Plast
  Elektrodlängd [mm] 8
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AAA
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 40
  Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.] 0
  Drift - max. rel. luftfuktighet [% r.F.] 85
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 155
  Bredd (utan förpackning) [mm] 34
  Höjd (utan förpackning) [mm] 52
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,135
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  Elektrodspetsar (2,2 x 8 mm)
  Bruksanvisning
  Elektrodspetsar (1,5 x 20 mm)
  Träsortsförteckning
  Certifikat
  2x kopplingsmuttrar
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Träfuktighet [%]
  Materialfuktighet [%]
  Materialfuktighet [digits]
Funktioner och utrustning
  LED-fuktindikator
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Avstängningsautomatik
  Automatiskt funktionstest
  Automatiskt batteritest
  Fästklämma
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Larmfuktion akustisk
  Urval sensorkarakteristikfält (sens)
  Unit 2
  Träkarakteristikval (Mat)
  Temperaturkompensation
  Temperaturinställning manuell
  Displaybelysning
  Icke-destruktiva mätprocedurer
  Lägesväljare

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär