Luftavfuktare TTK 29 E + Fuktmätare BM22

Art-Nr. KIT0001448
Du sparar: 1313.70 kr
2.509,74 kr 1.196,04 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
Luftavfuktare TTK 29 E + Fuktmätare BM22

TTK 29 E ger sitt allt för angenäm luft i små utrymmen på upp till 15 m²: med en max. avfuktningseffekt på 10 liter per dag avfuktar den tillförlitligt uppvärmda utrymmen.
Luftavfuktaren TTK 29 E är utrustad med hygrostatstyrd avfuktningsautomatik.

Med vridomkopplaren kan önskad luftfuktighet väljas mellan 7 olika värden.

Vid överskridning aktiveras apparaten automatiskt. Apparaten också frånkopplas automatiskt, när det önskade fuktighetsvärdet nås.

Anslutning av en extern avloppsslang möjliggör att torka utrymmen under längre tid utan tillsyn.

LED-lampor ovanför vridomkopplaren visar aktuell driftstatus.

Egenskaper:

 • Automatisk, hygrostatstyrd avfuktning
 • Lätt att underhålla
 • Lätt att transportera och använda
 • Justerbar blåsriktning
 • Bärhandtag
 • Extern slanganslutning för att leda kondensvatten till avloppet
 • LED-lampor för driftstatus
 • Vridomkopplare med ett val av 7 möjliga luftfuktighetsvärden samt automatiskt driftFuktmätare BM22

Det robusta och lättbytta insticksstiftet av stål ger BM22 en solid anslutning till provningsgodset och ger exakta mätresultat. Du mäta antingen fukthalten i sågat virke och ved eller bestämma fukthalten i mjuka byggmaterial som gips, puts eller golvmassa.

En stapelskala och en direkt värdeindikering av fuktvolymen i absoluta procenttal underlättar avläsningen av fuktvärdena. Dessutom förbättrar två olika skalområden för trä och byggmaterial noggrannheten.

För fuktmätning i trä finns en kalibreringskurva i instrumentet som motsvarar de vanligaste träslagen i Europa vid en trätemperatur på 20 °C.

På så sätt krävs inga ytterligare inställningar för en snabb indikation av trädets fukthalt.

Man behöver inte byta från träfuktläget till byggfuktläget i BM22, eftersom mätvärden visas parallellt i två skalområden för respektive material. För kontroll av batteristatus och funktion är en referensadapter integrerad i instrumentets skyddskåpa.

Praktiska fördelar:

 • Mätning av trä- och materialfukt med en apparat
 • Dubbelskala för träfukt och materialfukt
 • Medföljande skyddskåpa och anslutningsdon
 • Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
 • Direkt klar för användning
 • Automatisk provning av funktioner och batteritid
 • Lättbytta insticksstiftet av stål
 • Direkt visning av mätvärden i %
 • Automatisk frånkoppling
 • Inklusive mätning av omgivningstemperatur


Teknisk information:

 • Mätprincip: Motståndsprincip
 • Elektrodlängd: ca. 8 mm
 • Elektroder: integrerade, utbytbara
 • Tillåtna omgivningsvillkor: 0 ... +40 °C / 0 - 85 % r.f.
 • Strömförsörjning: 4 x 1,5 V AAA
 • Mått (L x B x H): 155 x 34 x 52 mm
 • Vikt: 135 g


Träfukt
 • Mätområde: 6 - 44 %
 • Noggrannhet: < 30 % ca. ± 2 % / ≥ 30 % ca. ± 4 %


Byggfukt
 • Mätområde: ca. 0,2 - 2,0 %
 • Noggrannhet: < 1,4 % ca. ± 0,1 % / ≥ 1,4 % ca. ± 0,2 %


Temperatur
 • Mätområde: 0 ... 40 °C / 32 - 104 °F
 • Noggrannhet: ospeficerad


I leveransen ingår: mätare, batteri, bruksanvisning
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.120.000.031
Avfuktningseffekt
  vid 30 °C/80 % r.f. [l/24h] 8,56
  max. [l/24h] 10
Luftmängd
  Nivå max. [m³/h] 110
Rekommenderad rumsstorlek byggtorkning
 
 
Rekommenderad rumsstorlek torrhållning
  37
  15
Omgivningsvillkor
  Temperaturområde min. [°C] 5
  Temperaturområde max. [°C] 35
  Fuktighetsområde min. [% r.F.] 35
  Fuktighetsområde max. [% r.F.] 95
Elektriska värden
  Nätanslutning 220 - 240 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 0,83
  Effektförbrukning [kW] 0,19
  Rekommenderad säkring [A] 10
  Nödvändig ström startfas [A]
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/7
  Kabellängd [m] 1,8
Kompressor
  Lyftkolvkompressor
  Rullkolvkompressor
  Minsta rumsstorlek [m²] 4
  Kylmedelstyp R290
  Kylmedelsmängd [g] 45
  GWP faktor 3
  CO2 -ekvivalent 0.00013 t
  tryck sugsida [MPa] 0,6
  tryck utgångssida [MPa] 2,5
Vattenbehållare
  Innehåll i [l] 2,3
Ljudvärden
  Avstånd 1 m [dB(A)] 42
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 220
  Bredd (utan förpackning) [mm] 365
  Höjd (utan förpackning) [mm] 490
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 11,5
Utrustning, kännetecken och funktioner
Avfrostningsautomatik
  Elektronisk
  Värmegas
Avfuktningsautomatik
  Nonstop-avfuktning
  Analog hygrostat
  Hygrostatstyrd
  Elektronisk hygrostat
  Programstyrd
Fläkt
  Axial
  Radial
  Fläktnivåer 2
Övervakning kondensbehållare
  Behållare finns
  Avstängning om full
  Indikator behållare full
Rumsluftfilter
  Lättillgänglig
  Kan rengöras
  Jonisator tillkopplingsbar
Timer-funktion
  Påsättningstid förvalbar
  Avstängningstid förvalbar
Funktioner och utrustning
  Indikering av relativ luftfuktighet
  Indikering av aktuell luftfuktighet i rummet
  Komfortdrift
  Torkfunktionen för tvätt
  Kontinuerlig drift
  Automatiskt feldiagnossystem
  LED-display
  Fläkt-eftergångsfunktion
  Torkfunktionen för tvätt
  Inkopplingsbar jonisering
  Inre torkningsfunktion
  Barnsäkring
  Nattläge (mycket tystgående)
  Comfort Button
Drifttimmesräknare
  Drifttimmesräknare
  Strömförbrukningsräknare
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
  Transporthjul av plast
  Gummiförsedda metallhjul
  Styrhjul med parkeringsbromsar
  Massivgummidäck, inte färgande
  Justerbart handtag/bygelstång
Kondensutlopp
  Slanganslutning möjlig
  Slang i leveransomfattningen
  Rekommenderad slangstorlek [mm]
  Kondenspump
  Rekommenderad slangstorlek [mm] 11,5
Manöverfält
  Digitalvisning
  Skyddsbygel
Lagringsförmåga
  Staplingsbar
Inställbar utblåsningsriktning
  Manuell
  Swing-funktion
Husutförande
  Plast
  Stål belagt
  Rostfritt stål
  Metall-plast-komposithus
  Aluminium

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.025
Träfuktighet [%]
  Mätområde min. [%] 6
  Mätområde max. [%] 44
  Upplösning [%] 1
  Mätprincip Motståndsmetod
Materialfuktighet [%]
  Mätområde min. ca [%] 0,2
  Mätområde min. [%] 0,2
  Mätområde max. [%] 2
  Upplösning [%] 0,05
  Mätprincip Motståndsmetod
Materialfuktighet [digits]
  Temperatur min. [°C] 0
  Temperatur max. [°C] 40
  Temperatur min. [°F] 32
  Temperatur max. [°F] 104
Display
  LCD
  Monokrom
Apparatstyrning
  Tryckknappar
  Tumrad
Husutförande
  Plast
  Elektrodlängd [mm] 8
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AAA
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 40
  Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.] 0
  Drift - max. rel. luftfuktighet [% r.F.] 85
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 155
  Bredd (utan förpackning) [mm] 34
  Höjd (utan förpackning) [mm] 52
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,135
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  Elektrodspetsar (2,2 x 8 mm)
  Bruksanvisning
  Elektrodspetsar (1,5 x 20 mm)
  Träsortsförteckning
  Certifikat
  2x kopplingsmuttrar
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Träfuktighet [%]
  Materialfuktighet [%]
  Materialfuktighet [digits]
Funktioner och utrustning
  LED-fuktindikator
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Avstängningsautomatik
  Automatiskt funktionstest
  Automatiskt batteritest
  Fästklämma
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Larmfuktion akustisk
  Urval sensorkarakteristikfält (sens)
  Unit 2
  Träkarakteristikval (Mat)
  Temperaturkompensation
  Temperaturinställning manuell
  Displaybelysning
  Icke-destruktiva mätprocedurer
  Lägesväljare

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär