Luftavfuktare TTK 32 E + Fuktmätare BM22

Art-Nr. KIT0002757
Du sparar: 1407.20 kr
2.532,93 kr 1.125,73 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
Komfort-luftavfuktare TTK 32 E + Fuktmätare BM22

Prestationsstark torkning kombinerad med konsekvent komfort

På grund av en enkel design anpassar sig komfort-luftavfuktaren TTK 32 E skickligt till varje omgivning. Tacke vare dess kompakta mått är den också mycket diskret medan den i bakgrunden helt enkelt och absolut tillförlitligt utför sitt arbete - och detta med alla tänkbara komfortfunktioner i sin klass.

TTK 32 E är utrustad med en hygrostatstyrd avfuktningsautomatik, där ett målvärdeförval för önskad luftfuktighet på 40, 50 eller 60% kan matas in. Apparaten aktiveras automatiskt när värdet överskrids och automatiskt stängs av så snart det önskade målvärdet har uppnåtts. Rum kan inte avfuktas mer energibesparande än med ett sådant automatiskt system. TTK 32 E håller till exempel bostäder och kontor upp till 15 m² med en avfuktningskapacitet på upp till 12 liter per dag tillförlitligt torra.

Därutöver står permanentavfuktningen som ett ytterligare driftsätt till förfogandet, för tillfället också i form av obevakad permanentdrift. Under permanentdrift dränerar apparaten det kondenserade vattnet direkt med hjälp av en slang - den perfekta lösningen för avfuktning av till exempel sommarstugan. Upplysta LED-displayer visar det aktuella förinställda driftsläget.

TTK 32 E är också mycket noga med säkerheten: så varnar en lampa när vattenbehållaren är full och överloppsskyddet med automatisk frånkoppling sörjer för omedelbart funktionstopp.Ett betraktningsfönster tillåter därutöver att blicka in i vattentanken, så att påfyllnadsnivån alltid kan kontrolleras.

Tack vare en Auto-Restart funktion startar apparaten efter ett strömavbrott med den tidigare utvalda inställningen på nytt, så snart som strömförsörjningen återställs - varmed TTK 32 E lämpar sig också utmärkt för en användning tillsammans med en extern tidströmställare.

Utrustningen av luftavfuktaren kompletteras med ett lätt tillgängligt och tvättbart luftfilter. Också att flytta apparaten till ett annat rum är tänbart enkelt: en praktisk förvaring för kabeln ock stickkontakten underlättar likaså transporten som det stuvbara bärhandtaget och de styrbara hjulen.

Särskilda kännetecken:

 • LED-upplyst manöverpanel
 • Lättskött konstruktion
 • Ytterst enkel hantering
 • Mycket kompakt och lätt apparat i sin prestandaklass
 • Integrerad fixering för stickkontakt


Praktiska fördelar:

 • Hygrostatstyrd avfuktningsautomatik med förval för målvärdet 40, 50 eller 60 % r.F.
 • Så snart den önskade fuktighetsnivån har uppnåtts slås kompressorn av automatiskt. Fläkten går efter, stängs av med fördröjning. Visningen förblir aktiverat. Vid överskridning aktiveras enheten automatiskt.
 • Auto-Restart-funktion för användning med en extern tidströmställare
 • Permanentmodus
 • Lätt tillgänglig luftfilter, rengöras enkelt. Filtrerar djurhår, ludd, damm, fjun och motverkar bakterietillväxt.
 • Varningslampa för påfyllningsnivån vid full vattenbehållare
 • Överfyllningsskydd med autoavstänging
 • Avfrostningsautomatik med cirkulationsluft
 • Anslutning för externt kondensatavlopp


Tekniska detaljer:

 • Avfuktningseffekt, max.: 12 l / 24 h
 • Luftmängd: 118 m³/h
 • Arbetsområde (temperatur): 5 °C till 35 °C
 • Arbetsområde (relativ luftfuktighet): 35 % till 85 % r.F.
 • Elnätanslutning: 1/N/PE ~ 220 – 240 V / 50 Hz
 • Effektförbrukning max. 0,25 kW
 • Märkström: 1,4 A
 • Rekommenderad säkring: 6 A
 • Stickkontakt: CEE 7/7
 • Kylmedeltyp: R134a
 • Kylmedelmängd: 80g
 • GWP-Faktor: 1.430
 • CO2 ekvivalent: 0,11 t
 • Vattenbehållare: 2,1 l
 • Ljudtrycksnivå: 45 dB(A)
 • Mått (L x B x H): 215 x 315 x 420 mm
 • Vikt: 11 kg

Fuktmätare BM22:

Det robusta och lättbytta insticksstiftet av stål ger BM22 en solid anslutning till provningsgodset och ger exakta mätresultat. Du mäta antingen fukthalten i sågat virke och ved eller bestämma fukthalten i mjuka byggmaterial som gips, puts eller golvmassa.

En stapelskala och en direkt värdeindikering av fuktvolymen i absoluta procenttal underlättar avläsningen av fuktvärdena. Dessutom förbättrar två olika skalområden för trä och byggmaterial noggrannheten.

För fuktmätning i trä finns en kalibreringskurva i instrumentet som motsvarar de vanligaste träslagen i Europa vid en trätemperatur på 20 °C.

På så sätt krävs inga ytterligare inställningar för en snabb indikation av trädets fukthalt.

Man behöver inte byta från träfuktläget till byggfuktläget i BM22, eftersom mätvärden visas parallellt i två skalområden för respektive material. För kontroll av batteristatus och funktion är en referensadapter integrerad i instrumentets skyddskåpa.

Praktiska fördelar:

 • Mätning av trä- och materialfukt med en apparat
 • Dubbelskala för träfukt och materialfukt
 • Medföljande skyddskåpa och anslutningsdon
 • Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
 • Direkt klar för användning
 • Automatisk provning av funktioner och batteritid
 • Lättbytta insticksstiftet av stål
 • Direkt visning av mätvärden i %
 • Automatisk frånkoppling
 • Inklusive mätning av omgivningstemperatur


Teknisk information:

 • Mätprincip: Motståndsprincip
 • Elektrodlängd: ca. 8 mm
 • Elektroder: integrerade, utbytbara
 • Tillåtna omgivningsvillkor: 0 ... +40 °C / 0 - 85 % r.f.
 • Strömförsörjning: 4 x 1,5 V AAA
 • Mått (L x B x H): 155 x 34 x 52 mm
 • Vikt: 135 g


Träfukt
 • Mätområde: 6 - 44 %
 • Noggrannhet: < 30 % ca. ± 2 % / ≥ 30 % ca. ± 4 %


Byggfukt
 • Mätområde: ca. 0,2 - 2,0 %
 • Noggrannhet: < 1,4 % ca. ± 0,1 % / ≥ 1,4 % ca. ± 0,2 %


Temperatur
 • Mätområde: 0 ... 40 °C / 32 - 104 °F
 • Noggrannhet: ospeficerad


I leveransen ingår: mätare, batteri, bruksanvisning

TTK 32 E

Teknisk information
Allmänt
 Artikelnummer1.120.000.035
Avfuktningseffekt
 vid 30 °C/80 % r.f. [l/24h]12
 max. [l/24h]12
Luftmängd
 Nivå max. [m³/h]118
Rekommenderad rumsstorlek byggtorkning
 
 
Rekommenderad rumsstorlek torrhållning
 37
 15
Omgivningsvillkor
 Temperaturområde min. [°C]5
 Temperaturområde max. [°C]35
 Fuktighetsområde min. [% r.F.]35
 Fuktighetsområde max. [% r.F.]85
Elektriska värden
 Nätanslutning220 - 240 V/50 Hz
 Märkströmsförbrukning [A]1,4
 Effektförbrukning [kW]0,25
 Rekommenderad säkring [A]6
Elektrisk anslutning
 AnslutningskontaktCEE 7/7
 Kabellängd [m]1,6
Kompressor
 Lyftkolvkompressor
 Rullkolvkompressor
 KylmedelstypR-134a
 Kylmedelsmängd [g]80
 GWP faktor1 430
 CO2 -ekvivalent [t]0,11
 tryck sugsida [MPa]0,7
 tryck utgångssida [MPa]1,7
Vattenbehållare
 Innehåll i [l]2,1
Ljudvärden
 Avstånd 1 m [dB(A)]45
Mått
 Längd (utan förpackning) [mm]215
 Bredd (utan förpackning) [mm]315
 Höjd (utan förpackning) [mm]420
Vikt
 (utan förpackning) [kg]11
Utrustning, kännetecken och funktioner
Avfrostningsautomatik
 Elektronisk
 Värmegas
Avfuktningsautomatik
 Hygrostatstyrd
 Nonstop-avfuktning
 Programstyrd
Fläkt
 Axial
 Radial
 Fläktnivåer1
Övervakning kondensbehållare
 Behållare finns
 Indikator behållare full
 Avstängning om full
Rumsluftfilter
 Lättillgänglig
 Kan rengöras
 Jonisator tillkopplingsbar
Timer-funktion
 Påsättningstid förvalbar
 Avstängningstid förvalbar
Funktioner och utrustning
 Automatisk drift
 Kontinuerlig drift
 Indikering av vattenfyllnivån
 Memory-funktion
 Kabelhållare
 Torkfunktionen för tvätt
 Comfort Button
 Inkopplingsbar jonisering
 Inre torkningsfunktion
 Nattläge
Drifttimmesräknare
 Drifttimmesräknare
 Strömförbrukningsräknare
Mobilitet
 Bär-/transporthandtag
 Transporthjul av plast
Kondensutlopp
 Slanganslutning möjlig
 Slang i leveransomfattningen
 Kondenspump
 Rekommenderad slangstorlek [mm]13,5 mm
Manöverfält
 Manöverknappar
Inställbar utblåsningsriktning
 Manuell
 Swing-funktion
Husutförande
 Plast
 Metall-plast-komposithus
 Stål belagt
 Rostfritt stål
 Aluminium

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

BM22

Teknisk information
Allmänt
 Artikelnummer3.510.205.025
Träfuktighet [%]
 Mätområde min. [%]6
 Mätområde max. [%]44
 Upplösning [%]1
 MätprincipMotståndsmetod
Materialfuktighet [%]
 Mätområde min. ca [%]0,2
 Mätområde min. [%]0,2
 Mätområde max. [%]2
 Upplösning [%]0,05
 MätprincipMotståndsmetod
Materialfuktighet [digits]
 Temperatur min. [°C]0
 Temperatur max. [°C]40
 Temperatur min. [°F]32
 Temperatur max. [°F]104
Display
 LCD
 Monokrom
Apparatstyrning
 Tryckknappar
 Tumrad
Husutförande
 Plast
 Elektrodlängd [mm]8
Energiförsörjning
 Intern (batteri)4 x 1,5 V, AAA
Omgivningsvillkor
 Drift - min. temperatur [°C]0
 Drift - max. temperatur [°C]40
 Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.]0
 Drift - max. rel. luftfuktighet [% r.F.]85
Mått
 Längd (utan förpackning) [mm]155
 Bredd (utan förpackning) [mm]34
 Höjd (utan förpackning) [mm]52
Vikt
 (utan förpackning) [kg]0,135

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär