Luftavfuktare TTK 32 E + Fuktmätare BM22

Art-Nr. KIT0002757
Du sparar: 1383.15 kr
2.489,65 kr 1.106,50 kr inkl. Moms.

Visa nettopris

plus leveranskostnaderna Leveranskostnadsräknare
Leveransstatus: För tillfället inte tillgänglig
Komfort-luftavfuktare TTK 32 E + Fuktmätare BM22

Prestationsstark torkning kombinerad med konsekvent komfort

På grund av en enkel design anpassar sig komfort-luftavfuktaren TTK 32 E skickligt till varje omgivning. Tacke vare dess kompakta mått är den också mycket diskret medan den i bakgrunden helt enkelt och absolut tillförlitligt utför sitt arbete - och detta med alla tänkbara komfortfunktioner i sin klass.

TTK 32 E är utrustad med en hygrostatstyrd avfuktningsautomatik, där ett målvärdeförval för önskad luftfuktighet på 40, 50 eller 60% kan matas in. Apparaten aktiveras automatiskt när värdet överskrids och automatiskt stängs av så snart det önskade målvärdet har uppnåtts. Rum kan inte avfuktas mer energibesparande än med ett sådant automatiskt system. TTK 32 E håller till exempel bostäder och kontor upp till 15 m² med en avfuktningskapacitet på upp till 12 liter per dag tillförlitligt torra.

Därutöver står permanentavfuktningen som ett ytterligare driftsätt till förfogandet, för tillfället också i form av obevakad permanentdrift. Under permanentdrift dränerar apparaten det kondenserade vattnet direkt med hjälp av en slang - den perfekta lösningen för avfuktning av till exempel sommarstugan. Upplysta LED-displayer visar det aktuella förinställda driftsläget.

TTK 32 E är också mycket noga med säkerheten: så varnar en lampa när vattenbehållaren är full och överloppsskyddet med automatisk frånkoppling sörjer för omedelbart funktionstopp.Ett betraktningsfönster tillåter därutöver att blicka in i vattentanken, så att påfyllnadsnivån alltid kan kontrolleras.

Tack vare en Auto-Restart funktion startar apparaten efter ett strömavbrott med den tidigare utvalda inställningen på nytt, så snart som strömförsörjningen återställs - varmed TTK 32 E lämpar sig också utmärkt för en användning tillsammans med en extern tidströmställare.

Utrustningen av luftavfuktaren kompletteras med ett lätt tillgängligt och tvättbart luftfilter. Också att flytta apparaten till ett annat rum är tänbart enkelt: en praktisk förvaring för kabeln ock stickkontakten underlättar likaså transporten som det stuvbara bärhandtaget och de styrbara hjulen.

Särskilda kännetecken:

 • LED-upplyst manöverpanel
 • Lättskött konstruktion
 • Ytterst enkel hantering
 • Mycket kompakt och lätt apparat i sin prestandaklass
 • Integrerad fixering för stickkontakt


Praktiska fördelar:

 • Hygrostatstyrd avfuktningsautomatik med förval för målvärdet 40, 50 eller 60 % r.F.
 • Så snart den önskade fuktighetsnivån har uppnåtts slås kompressorn av automatiskt. Fläkten går efter, stängs av med fördröjning. Visningen förblir aktiverat. Vid överskridning aktiveras enheten automatiskt.
 • Auto-Restart-funktion för användning med en extern tidströmställare
 • Permanentmodus
 • Lätt tillgänglig luftfilter, rengöras enkelt. Filtrerar djurhår, ludd, damm, fjun och motverkar bakterietillväxt.
 • Varningslampa för påfyllningsnivån vid full vattenbehållare
 • Överfyllningsskydd med autoavstänging
 • Avfrostningsautomatik med cirkulationsluft
 • Anslutning för externt kondensatavlopp


Tekniska detaljer:

 • Avfuktningseffekt, max.: 12 l / 24 h
 • Luftmängd: 118 m³/h
 • Arbetsområde (temperatur): 5 °C till 35 °C
 • Arbetsområde (relativ luftfuktighet): 35 % till 85 % r.F.
 • Elnätanslutning: 1/N/PE ~ 220 – 240 V / 50 Hz
 • Effektförbrukning max. 0,25 kW
 • Märkström: 1,4 A
 • Rekommenderad säkring: 6 A
 • Stickkontakt: CEE 7/7
 • Kylmedeltyp: R134a
 • Kylmedelmängd: 80g
 • GWP-Faktor: 1.430
 • CO2 ekvivalent: 0,11 t
 • Vattenbehållare: 2,1 l
 • Ljudtrycksnivå: 45 dB(A)
 • Mått (L x B x H): 215 x 315 x 420 mm
 • Vikt: 11 kg

Fuktmätare BM22:

Det robusta och lättbytta insticksstiftet av stål ger BM22 en solid anslutning till provningsgodset och ger exakta mätresultat. Du mäta antingen fukthalten i sågat virke och ved eller bestämma fukthalten i mjuka byggmaterial som gips, puts eller golvmassa.

En stapelskala och en direkt värdeindikering av fuktvolymen i absoluta procenttal underlättar avläsningen av fuktvärdena. Dessutom förbättrar två olika skalområden för trä och byggmaterial noggrannheten.

För fuktmätning i trä finns en kalibreringskurva i instrumentet som motsvarar de vanligaste träslagen i Europa vid en trätemperatur på 20 °C.

På så sätt krävs inga ytterligare inställningar för en snabb indikation av trädets fukthalt.

Man behöver inte byta från träfuktläget till byggfuktläget i BM22, eftersom mätvärden visas parallellt i två skalområden för respektive material. För kontroll av batteristatus och funktion är en referensadapter integrerad i instrumentets skyddskåpa.

Praktiska fördelar:

 • Mätning av trä- och materialfukt med en apparat
 • Dubbelskala för träfukt och materialfukt
 • Medföljande skyddskåpa och anslutningsdon
 • Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
 • Direkt klar för användning
 • Automatisk provning av funktioner och batteritid
 • Lättbytta insticksstiftet av stål
 • Direkt visning av mätvärden i %
 • Automatisk frånkoppling
 • Inklusive mätning av omgivningstemperatur


Teknisk information:

 • Mätprincip: Motståndsprincip
 • Elektrodlängd: ca. 8 mm
 • Elektroder: integrerade, utbytbara
 • Tillåtna omgivningsvillkor: 0 ... +40 °C / 0 - 85 % r.f.
 • Strömförsörjning: 4 x 1,5 V AAA
 • Mått (L x B x H): 155 x 34 x 52 mm
 • Vikt: 135 g


Träfukt
 • Mätområde: 6 - 44 %
 • Noggrannhet: < 30 % ca. ± 2 % / ≥ 30 % ca. ± 4 %


Byggfukt
 • Mätområde: ca. 0,2 - 2,0 %
 • Noggrannhet: < 1,4 % ca. ± 0,1 % / ≥ 1,4 % ca. ± 0,2 %


Temperatur
 • Mätområde: 0 ... 40 °C / 32 - 104 °F
 • Noggrannhet: ospeficerad


I leveransen ingår: mätare, batteri, bruksanvisning

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.120.000.035
Avfuktningseffekt
  vid 30 °C/80 % r.f. [l/24h] 12
  max. [l/24h] 12
Luftmängd
  Nivå max. [m³/h] 118
Rekommenderad rumsstorlek byggtorkning
 
 
Rekommenderad rumsstorlek torrhållning
  37
  15
Omgivningsvillkor
  Temperaturområde min. [°C] 5
  Temperaturområde max. [°C] 35
  Fuktighetsområde min. [% r.F.] 35
  Fuktighetsområde max. [% r.F.] 85
Elektriska värden
  Nätanslutning 220 - 240 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 1,4
  Effektförbrukning [kW] 0,25
  Rekommenderad säkring [A] 6
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/7
  Kabellängd [m] 1,6
Kompressor
  Lyftkolvkompressor
  Rullkolvkompressor
  Kylmedelstyp R-134a
  Kylmedelsmängd [g] 80
  GWP faktor 1 430
  CO2 -ekvivalent 0.11 t
  tryck sugsida [MPa] 0,7
  tryck utgångssida [MPa] 1,7
Vattenbehållare
  Innehåll i [l] 2,1
Ljudvärden
  Avstånd 1 m [dB(A)] 45
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 215
  Bredd (utan förpackning) [mm] 315
  Höjd (utan förpackning) [mm] 420
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 11
Utrustning, kännetecken och funktioner
Avfrostningsautomatik
  Elektronisk
  Värmegas
Avfuktningsautomatik
  Hygrostatstyrd
  Nonstop-avfuktning
  Programstyrd
Fläkt
  Axial
  Radial
  Fläktnivåer 1
Övervakning kondensbehållare
  Behållare finns
  Indikator behållare full
  Avstängning om full
Rumsluftfilter
  Lättillgänglig
  Kan rengöras
  Jonisator tillkopplingsbar
Timer-funktion
  Påsättningstid förvalbar
  Avstängningstid förvalbar
Funktioner och utrustning
  Automatisk drift
  Kontinuerlig drift
  Indikering av vattenfyllnivån
  Memory-funktion
  Kabelhållare
  Torkfunktionen för tvätt
  Comfort Button
  Inkopplingsbar jonisering
  Inre torkningsfunktion
  Nattläge
Drifttimmesräknare
  Drifttimmesräknare
  Strömförbrukningsräknare
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
  Transporthjul av plast
Kondensutlopp
  Slanganslutning möjlig
  Slang i leveransomfattningen
  Kondenspump
  Rekommenderad slangstorlek [mm] 13,5 mm
Manöverfält
  Manöverknappar
Inställbar utblåsningsriktning
  Manuell
  Swing-funktion
Husutförande
  Plast
  Metall-plast-komposithus
  Stål belagt
  Rostfritt stål
  Aluminium

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.025
Träfuktighet [%]
  Mätområde min. [%] 6
  Mätområde max. [%] 44
  Upplösning [%] 1
  Mätprincip Motståndsmetod
Materialfuktighet [%]
  Mätområde min. ca [%] 0,2
  Mätområde min. [%] 0,2
  Mätområde max. [%] 2
  Upplösning [%] 0,05
  Mätprincip Motståndsmetod
Materialfuktighet [digits]
  Temperatur min. [°C] 0
  Temperatur max. [°C] 40
  Temperatur min. [°F] 32
  Temperatur max. [°F] 104
Display
  LCD
  Monokrom
Apparatstyrning
  Tryckknappar
  Tumrad
Husutförande
  Plast
  Elektrodlängd [mm] 8
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AAA
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 40
  Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.] 0
  Drift - max. rel. luftfuktighet [% r.F.] 85
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 155
  Bredd (utan förpackning) [mm] 34
  Höjd (utan förpackning) [mm] 52
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,135
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  Elektrodspetsar (2,2 x 8 mm)
  Bruksanvisning
  Elektrodspetsar (1,5 x 20 mm)
  Träsortsförteckning
  Certifikat
  2x kopplingsmuttrar
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Träfuktighet [%]
  Materialfuktighet [%]
  Materialfuktighet [digits]
Funktioner och utrustning
  LED-fuktindikator
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Avstängningsautomatik
  Automatiskt funktionstest
  Automatiskt batteritest
  Fästklämma
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Larmfuktion akustisk
  Urval sensorkarakteristikfält (sens)
  Unit 2
  Träkarakteristikval (Mat)
  Temperaturkompensation
  Temperaturinställning manuell
  Displaybelysning
  Icke-destruktiva mätprocedurer
  Lägesväljare

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-post:

Använd vårt kontaktformulär