Information om hävning

Hävningsrätt

Du kan, utan att ange något skäl, häva avtalet inom fjorton dagar.
Fristen påbörjas från den dag, då du eller en tredje part som du själv namnger, men som inte är en transportör, har tagit emot varan.
För att utöva din hävningsrätt måste du kontakta oss

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefax: +49 2452 962-92450
E-post: info@trotec24.com
skriftligen (till ex. via brev, telefax eller e-post) och meddela om ditt beslut att häva avtalet. Du kan använda den bifogade mallen av hävningsformulär, vilket inte dock är obligatoriskt.

För att häva avtalet räcker det att meddela oss före utgången av hävningsrätten.

Följder av en hävning

Häver du avtalet, återbetalar vi alla utgifter som vi har fått från dig, inklusive leveranskonstnader (med undantag av ytterligare kostnader som uppstår till följd av att du har valt ett annat leveranssätt än den förmånligaste standardleveransen, som vi erbjuder) punktligt och inom fjorton dagar från den dag då ditt meddelande har kommit till oss. För återbetalning använder vi samma betalningsmetod, som användes vid den ursprungliga transaktionen, om man inte har uttryckligen kommit överens om annat; i alla fall behöver du inte betala ytterligare avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalning tillsvi har fått varan tillbaka eller tills du har visat att varan har skickats tillbaka, beroende på vilket som händer först.

Varor som transporteras i paket

Du måste skicka varan tillbaka till följande adress i alla fall senast inom fjorton dagar från den dag, då du har meddelat om hävningen av avtalet: 

TROTEC® GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 4
52525 Heinsberg

Fristen skall anses uppfylld, om du har skickat varan tillbaka före utgången av hävningsrätten. Du betalar direkta kostnader av återsändning av varan.

Varor som inte tranporteras i paket

Vi hämtar varan. Du betalar direkta kostnader av återsädningen till ett belopp på 79 EUR.

Du behöver att betala för värdeförlust av varor endast, om denna har fastställts i kvalitet, egenskaper och funktioner på grund av felaktig användning.

Slut på information om hävning


 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-mail på svenska :

online-se@trotec.com